נופית החרמון

מרכז בילוי,מסחר ותיירות

תנאי שימוש

 תנאי שימוש

מסמך זה נערך ע"י עו"ד יעל הראל, כל הזכויות שמורות, אין להעתיק ו/או לשכתב בכל דרך ו/או צורה. 

ברוכים הבאים לאתר  https://www.nofit-hermon.co.il/   (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידיֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ חברת נופית החרמון בע"מ (להלן: " מפעיל האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.  

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.


מסמך זה נערך ע"י עו"ד יעל הראל, כל הזכויות שמורות, אין להעתיק ו/או לשכתב בכל דרך ו/או צורה. 

הזכויות שמורות ©  מתחם נופית החרמון