נופית החרמון

מרכז בילוי,מסחר ותיירות

תקנון חניון

 תקנון חניון


1.   אין בעלי החניון ו/או הנהלת החניון ו/או מפעיל החניון ו/או חברת נופית החרמון בע"מ  ו/או הבאים מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא לכלי הרכב ו/או לתכולתו ו/או אובדן גופני שיגרמו מכל סיבה שהיא.


2.   הנוהג ברכב הנכנס לחניון מתחייב לנסוע בזהירות ובמהירות מריבית שאינה עולה על 5 קמ"ש ולציית לכל הוראות והתמרורים המוצבים בחניון וכן למלא אחר הוראות נציגי החברה ו/או מי מטעמה.

 

3.   הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המיועדים לכך והיא אינה כוללת לשימוש כחניון לילה.

 

4.   יש לוודא בלימת כלי הרכב ונעילתו. אין להשאיר ברכב דברי ערך.

 

5.   הכניסה ו/או החניה בשטח החניון לאוטובוסים, מיניבוסים, משאיות ונגררים אסורה, אלא בתיאום בכתב מראש מול הנהלת החניון.

 

6.   החברה אינה אחראית לדו"חות חניה שיתקבלו ע"י משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית בגין חניה שלא בהתאם להוראות התעבורה בתחום החניון.

 

7.   הנהלת החניון רשאית לפנות משטח החניון כל כלי רכב החונה ללא רשות ו/או בניגוד להוראות. אין בעלי החניון  ו/או הנהלת החניון ו/או חברת נופית החרמון בע"מ ו/או הבאים מטעמם אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לרכב ע"י כך.

 

8.   השימוש בחניון מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

9.   החברה תהיה רשאית לשנות את התקנון ו/או לקבוע הוראות נוספות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.


הזכויות שמורות ©  מתחם נופית החרמון